کابینت بندی و آشپزخانه خانگی

آشپزخانه صنعتی-تجاری

قفسه بندی بیمارستانی

سکوبندی آزمایشگاه

لاندری و رختشویخانه صنعتی

پارتیشن، مبلمان اداری و هتلی